Centrum Diagnozy i Terapii. Agnieszka Tchórz-Dytko
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
www.centrum-eureka.pl
Dzieci

Dzieci

potrzebują szerokiego oddziaływania
więcej
SI

SI

Integracja Sensoryczna
więcej
Johansen

Johansen

więcej
Tomatis

Tomatis

więcej
WWR

WWR

Wczesne Wspomaganie Rozwoju
więcej
Diagnoza
Punktem wyjścia do pracy z dzieckiem jest jego całościowe poznanie.
więcej
Terapia
Dysponujemy różnymi metodami służącymi w usprawnianiu funkcji psychofizycznych.
więcej

DIAGNOZOWANIE DYSLEKSJI ROZWOJOWEJ

Obraz zawierający zrzut ekranuOpis wygenerowany automatycznie
 
SZKOLENIE
DIAGNOZOWANIE DYSLEKSJI ROZWOJOWEJ
STANDARDY DIAGNOZY I BATERIE DIAGNOSTYCZNE
 
Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy uczestników kursu z zakresu diagnozowania specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu oraz wyposażenie ich w umiejętności i kwalifikacje formalne niezbędne do posługiwania się następującymi narzędziami diagnostycznymi:
  1. Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów w wieku 7-9 lat. Bateria - 7/9
  2. Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów w wieku 10-12 lat. Bateria – 10/12
  3. Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów w wieku 13-15 lat. Bateria – 13/15 (dawniej: Bateria-GIM)
  4. Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u osób powyżej 16. roku życia. Bateria – 16 plus
 
Podczas szkolenia zostaną omówione wyniki badań nad trudnościami w uczeniu się ̨ (teoretyczne i empiryczne podstawy zagadnienia). Szczegółowej analizie poddane zostaną ̨ kryteria diagnozy specyficznych trudności w kontekście klasyfikacji ICD-10 oraz DSM-5.
 
Omówione zostaną ̨ najczęstsze kontrowersje związane z diagnozą dysleksji rozwojowej (inteligencja niższa niż przeciętna, wady narządów zmysłów, zaburzenia i choroby neurologiczne, brak wcześniejszej diagnozy, dysleksja częściowo skompensowana itp.). Istotnym elementem szkolenia będzie studium przypadku diagnostycznego ucznia z dysleksją. Uczestnicy zostaną zapoznani z bateriami diagnozy dysleksji.
Przeprowadzony zostanie również trening w zakresie oceny testów Trudna Figura i Przerysowanie Figur.
Szkolenie ma charakter warsztatowy.
 
Program szkolenia:
  1. Dysleksja rozwojowa w świetle badań naukowych – patomechanizmy.
  2. Kryteria diagnostyczne specyficznych trudności w uczeniu się ̨ i związane z nimi kontrowersje.
  3. Baterie metod diagnozy dysleksji (B-7/9, B-10/12, B-13/15, B-16plus) - omówienie
  4. Ćwiczenia z zakresy oceny testów Trudna Figura i Przerysowanie Figur.
  5. Studium przypadku ucznia z dysleksją.
Prowadzący szkolenie:
 
Obraz zawierający osoba, ściana, mężczyzna, odzieżOpis wygenerowany automatycznieDr psych. Bartosz M. Radtke 
dyrektor Specjalistycznej Poradni PsychologicznoPedagogicznej „Tęcza” w Gdańsku, dyrektor generalny Pracowni Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku – wiodącego wydawcy narzędzi diagnostycznych dla oświaty. W latach 2006-2009 koordynator Pracowni Metod Diagnozy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Nauczyciel akademicki (Uniwersytet SWPS, Uniwersytet Gdański). Autor publikacji naukowych poświęconych m.in. problematyce czytania i pisania oraz dysleksji rozwojowej. Autor stosowanych w poradniach w całym kraju oraz za granicą narzędzi diagnostycznych z zakresu gotowości szkolnej, trudności w nauce i zaburzeń rozwojowych. Autor polskiej adaptacji Skali Inteligencji Stanford-Binet 5. Trener poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w zakresie diagnostyki psychologiczno-pedagogicznej. Stopień doktora uzyskał z wyróżnieniem w Instytucie Psychologii UG, przewód doktorski realizując pod opieką naukową 

Prof. Marty Bogdanowicz. Laureat nagrody naukowej Gdańskiego Towarzystwa Naukowego.

Uczestnicy:
psycholodzy i pedagodzy diagności z PPP i OZSS
 
Wymiar godzin:
6 godzin dydaktycznych ( 5 godzin zegarowych szkolenia plus przerwa kawowa )
 
Cena:
350 zł, w tym szkolenie, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe
 
Kiedy:
30 maja 2019, Start godzina 9:00 do 14:00
 
Zapisy:
Telefonicznie: +48 693 003 944
Mailowo: kontakt@centrum-eureka.pl
 
Gdzie:
Łaziska Górne w hotelu MODUS - Św. Jana Pawła II 10B,
 
O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Organizator:
EUREKA Centrum Diagnozy i Terapii Agnieszka Tchórz-Dytko
oraz Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna EUREKA
Ul. Mikołowska 2E
43- 173 Łaziska Górne