Centrum Diagnozy i Terapii. Agnieszka Tchórz-Dytko
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
www.centrum-eureka.pl
Dzieci

Dzieci

potrzebują szerokiego oddziaływania
więcej
SI

SI

Integracja Sensoryczna
więcej
Johansen

Johansen

więcej
Tomatis

Tomatis

więcej
WWR

WWR

Wczesne Wspomaganie Rozwoju
więcej
Diagnoza
Punktem wyjścia do pracy z dzieckiem jest jego całościowe poznanie.
więcej
Terapia
Dysponujemy różnymi metodami służącymi w usprawnianiu funkcji psychofizycznych.
więcej

Warsztaty

DZIŚ PRZEDSZKOLAK – JUTRO UCZEŃ KLASY PIERWSZEJ 
edukacyjne zabawy ułatwiające start szkolny

Prowadzący: mgr Joanna Brząkalik, terapeuta zajęciowy, pedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Forma: warsztat/szkolenie

Terminy: 10 maja 2018 NOWY TERMIN ,  Nieaktualny-26 kwietnia 2018 - Warsztat 1,
                 15 maja  2018 NOWY TERMIN, Nieaktualny10 maja 2018 - Warsztat 2.


Godziny zajęć: 18:00 do 20:30 

Miejsce: EUREKA CDiT ul. Mikołowska 2E, 43-173 Łaziska Górne

Cena: 70 zł od osoby – cena za 1 warsztat, Pacjent WWR w ramach subwencji konieczność zapisania się

Organizator: EUREKA Centrum Diagnozy i Terapii

Zapisy : e-mail: kontakt@centrum-eureka.pl,
               telefonicznie : +48 693 003 944
               lub w Recepcji EUREKA CDiT

Uczestnicy szkolenia: warsztat adresowany jest do rodziców, opiekunek dziecięcych, nauczycieli pracujących
z dziećmi w wieku 5 – 7 lat oraz dzieci starszych wolniej rozwijających się

O warsztatach: jest to cykl spotkań poświęconych przygotowaniu dziecka do podjęcia nauki w szkole,
podczas których uczestnicy poznają zabawy i inne formy aktywności z zakresu omawianych zagadnień.

Część pierwsza przygotowuje osobę dorosłą do działań praktycznych z dzieckiem pod kątem ćwiczeń rozwoju poznawczego funkcji odpowiedzialnych za proces nauki czytania oraz ćwiczeń grafomotorycznych przygotowujących dziecko do samodzielności w podstawowych czynnościach samoobsługowych, prawidłowego używania narzędzi szkolnych oraz wysiłku motorycznego.

Drugi z warsztatów zakresem obejmuje koncepcję wspomagania rozwoju umysłowego dzieci wraz z edukacją matematyczną, według koncepcji Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej.

Warsztaty zapoznają uczestników z wybranym tematem, a przede wszystkim przekazują dużą ilość propozycji
i rozwiązań praktycznych, a co za tym idzie inspirują do dalszego, twórczego działania w kontaktach i pracy z dzieckiem.

Program szkolenia:

Warsztat 1

 1. Zabawy i ćwiczenia rozwijające słuch fonematyczny.
 2. Zabawy i ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej.
 3. Zabawy i ćwiczenia przygotowujące rękę do kreślenia wzorów literopodobnych oraz wysiłku motorycznego.

Warsztat 2
   
1. Zabawy i ćwiczenia obejmujące 13 kręgów tematycznych tworzących tak zwaną „Małą matematykę”:

 1. Orientacja przestrzenna i porozumiewanie się z innymi
 2. Rytmy
 3. Kształtowanie umiejętności liczenia, a także dodawania i odejmowania
 4. Przyczyna i skutek oraz przewidywanie tego, co też zdarzyć się może
 5. Wspomaganie rozwoju operacyjnego rozumowania
 6. Wprowadzanie dziecka w sens pomiaru długości
 7. Klasyfikacja
 8. Układanie i rozwiązywanie zadań arytmetycznych
 9. Zapoznanie dzieci z wagą i sensem ważenia
 10. Mierzenie płynów
 11. Intuicje geometryczne
 12. Konstruowanie gier przez dzieci i dla dzieci
 13. Zapisywanie czynności