Centrum Diagnozy i Terapii. Agnieszka Tchórz-Dytko
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
www.centrum-eureka.pl
Dzieci

Dzieci

potrzebują szerokiego oddziaływania
więcej
SI

SI

Integracja Sensoryczna
więcej
Johansen

Johansen

więcej
Tomatis

Tomatis

więcej
WWR

WWR

Wczesne Wspomaganie Rozwoju
więcej
Diagnoza
Punktem wyjścia do pracy z dzieckiem jest jego całościowe poznanie.
więcej
Terapia
Dysponujemy różnymi metodami służącymi w usprawnianiu funkcji psychofizycznych.
więcej

Cennik Eureka Centrum Diagnozy i Terapii

Rodzaj usługi Cena za 55 minut Cena za 25 minut 
Wywiad (1 godzinne spotkanie ) 100 zł -
Terapia SI 100* zł 50 zł
Terapia psychologiczna 100* zł 50 zł
Terapia pedagogiczna 100* zł 50 zł
Terapia logopedyczna 100* zł
 
50 zł
Rehabilitacja 100* zł 50 zł - za 30 min zajęć
80 zł - za 45 min zajęć
NTD Bobath 100 zł 50 zł - za 30 min zajęć
Terapia Warnke 100* zł 50 zł
Terapia Biofeedback przy minimum 10 sesjach 60 zł/40 minut -
Terapia Biofeedback 1 sesja 70 zł/40 minut -
Diagnoza psychologiczna (od 2 do 3 godzin) 100 zł za 1 godzinę -
Diagnoza pedagogiczna (od 1,5 do 2 godziny) 100 zł za 1 godzinę -
Diagnoza logopedyczna (1 godzina) 100 zł -
Diagnoza SI (od 2 do 3 godzin) 100 zł za 1 godzinę -
Diagnoza fizjoterapeutyczna ( 1 godzina) 100 zł -
Diagnoza Biofeedback 90 zł za 1 godzinę -
Diagnoza pierwsza w terapii Johansena 180 zł/1,5h -
Diagnoza kontrolna w terapii Johansena 130 zł -
Diagnoza słuchu-audiometr 100 zł/30 min.-1h -
Badanie w kierunku ADHD - test MOXO 150zł -
Dokumentacja
Opinia zbiorcza od psychologa, logopedy, pedagoga, fizjoterapeuty. 100 zł
Opinia SI 100 zł
Opinia psychologiczna 100 zł
Opinia
logopedyczna/pedagogiczna/fizjoterapeutyczna
80 zł
Opinia do szkoły/przedszkola (zbiorcza opinia z badania psychologicznego, pedagogicznego, logopedycznego z zaleceniami) 100 zł
Informacja o wynikach diagnozy/postępach
w terapii z zaleceniami. Krótka informacja o przebiegu terapii
60 zł
Zaświadczenie o uczestnictwie
w terapii/diagnozie
Bez opłat
Zbiorczy program pracy od kilku specjalistów 130 zł
Program pracy 100 zł
 
*  możliwość zakupienia karnetu na 6 spotkań w miesiącu (nie przechodzi na kolejny miesiąc) dotyczy terapii za 100 zł – Koszt karnetu 540 zł ( koszt jednych zajęć 90 zł )

możliwość zakupienia karnetu na 8 spotkań w miesiącu ( nie przechodzi na kolejny miesiąc) dotyczy terapii za 100 zł - Koszt Karnetu 700 zł ( koszt jednych zajęci 87,50 zł )