Centrum Diagnozy i Terapii. Agnieszka Tchórz-Dytko
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
www.centrum-eureka.pl
Dzieci

Dzieci

potrzebują szerokiego oddziaływania
więcej
SI

SI

Integracja Sensoryczna
więcej
Johansen

Johansen

więcej
Tomatis

Tomatis

więcej
WWR

WWR

Wczesne Wspomaganie Rozwoju
więcej
Diagnoza
Punktem wyjścia do pracy z dzieckiem jest jego całościowe poznanie.
więcej
Terapia
Dysponujemy różnymi metodami służącymi w usprawnianiu funkcji psychofizycznych.
więcej

O nas

Eureka Centrum Diagnozy i Terapii Agnieszka Tchórz-Dytko
oraz Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna EUREKA


zajmuje się kompleksową pomocą dzieci i młodzieży. Każdy rodzic zaniepokojony rozwojem swojego dziecka może skonsultować to z grupą specjalistów.

OFERUJEMY ZARÓWNO POMOC:

 • PSYCHOLOGICZNĄ
 • PEDAGOGICZNĄ
 • LOGOPEDYCZNĄ
 • NEUROLOGOPEDYCZNĄ
 • FIZJOTERAPEUTYCZNĄ
 • REHABILITACYJNĄ
 • ZABURZENIA SŁUCHU CENTRALNEGO

ORAZ TERAPEUTYCZNĄ W ZAKRESIE:
 • INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
 • METODY EEG BIOFEEDBACK (również dla Dorosłych )
 • METODY SŁUCHU JOHANSENA. (również dla Dorosłych)
 • METODA TOMATISA®
 • METODY WARNKEGO
 • TERAPIE GRUPOWE DLA DZIECI - TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH


Placówka współpracuje również  z ALIMED w Mikołowie - psychiatra oraz otolaryngolog, którzy stanowią  dopełnienie diagnozy funkcjonalnej dziecka.
Punktem wyjścia  kierowanej pomocy jest pełna diagnoza, która jest podstawą  planowanej terapii.

Wszystkie zajęcia są prowadzone w komfortowych warunkach. Terapia Integracji Sensorycznej jest prowadzona w specjalnie przystosowanych salach.

Centrum Diagnozy i Terapii specjalizuje się w pracy z dziećmi z  różnymi zaburzeniami w szczególności:

 • zaburzeniami z  spektrum autyzmu,
 • zaburzeniami przetwarzania sensorycznego
 • zaburzeniami  przetwarzania słuchowego
 • zaburzeniami zachowania i emocji


A także:

 • z dysharmonią w rozwoju psychoruchowym, w tym z upośledzeniem intelektualnym
 • niepełnosprawnością ruchową
 • sprzężoną niepełnosprawnością


Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna EUREKA działa pod wpisem RSPO 127955 jako Jednostka Oświatowa zarejestrowana w krajowym rejestrze szkół i placówek oświatowych.

W Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej EUREKA można otrzymać opinię:
 • objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu/szkole, 
 • o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, 
 • potrzeby odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, 
 • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia,
 • specyficznych trudności w uczeniu się,
 • w innych sprawach, niż określone w przepisach ustawy o prawie oświatowym, związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży, a wynikających z innych przepisów prawa, indywidualnych potrzeb klientów Poradni lub instytucji, których opinia Poradni jest konieczna ze względu na wypełnianie własnych zadań statutowych m.in. sądy, ośrodki opieki społecznej itp. 


Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna posiada uprawnienia do wydawania opinii honorowanych przez szkoły, we wszystkich sprawach z jakimi zwróci się do poradni rodzic lub pełnoletni uczeń we wniosku. Poradnia wydaje również opinie psychologiczne lub psychologiczno-pedagogiczne!!!


Zapraszamy do kontaktu w celu umówienia terminu spotkania +48 690 955 089 
+48 693 003 944

oraz zapoznania się z cennikiem Eureka CDiT - tutaj
Joanna Brząkalik
Joanna Brząkalik
Pedagog, Terapeuta zajęciowy
Estera Czech
Estera Czech
Terapeuta SI, Pedagog
Agata Rzepka
Agata Rzepka
Terapeuta SI, Pedagog
Daniel Cieśla
Terapueta SI, Osteopata, Pedagog
Justyna Juszczak
Terapeuta Integracji Sensorycznej