Centrum Diagnozy i Terapii. Agnieszka Tchórz-Dytko
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
www.centrum-eureka.pl
Dzieci

Dzieci

potrzebują szerokiego oddziaływania
więcej
SI

SI

Integracja Sensoryczna
więcej
Johansen

Johansen

więcej
Tomatis

Tomatis

więcej
WWR

WWR

Wczesne Wspomaganie Rozwoju
więcej
Diagnoza
Punktem wyjścia do pracy z dzieckiem jest jego całościowe poznanie.
więcej
Terapia
Dysponujemy różnymi metodami służącymi w usprawnianiu funkcji psychofizycznych.
więcej

O nas

Eureka Centrum Diagnozy i Terapii Agnieszka Tchórz-Dytko
oraz Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna EUREKA


zajmuje się kompleksową pomocą dzieci i młodzieży. Każdy rodzic zaniepokojony rozwojem swojego dziecka może skonsultować to z grupą specjalistów.

OFERUJEMY ZARÓWNO POMOC:

 • PSYCHOLOGICZNĄ
 • PEDAGOGICZNĄ
 • LOGOPEDYCZNĄ
 • NEUROLOGOPEDYCZNĄ
 • FIZJOTERAPEUTYCZNĄ
 • REHABILITACYJNĄ
 • ZABURZENIA SŁUCHU CENTRALNEGO

ORAZ TERAPEUTYCZNĄ W ZAKRESIE:
 • INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
 • METODY EEG BIOFEEDBACK (również dla Dorosłych )
 • METODY SŁUCHU JOHANSENA. (również dla Dorosłych)
 • METODA TOMATISA®
 • METODY WARNKEGO
 • TERAPIE GRUPOWE DLA DZIECI - TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH


Placówka współpracuje również  z ALIMED w Mikołowie - psychiatra oraz otolaryngolog, którzy stanowią  dopełnienie diagnozy funkcjonalnej dziecka.
Punktem wyjścia  kierowanej pomocy jest pełna diagnoza, która jest podstawą  planowanej terapii.

Wszystkie zajęcia są prowadzone w komfortowych warunkach. Terapia Integracji Sensorycznej jest prowadzona w specjalnie przystosowanych salach.

Centrum Diagnozy i Terapii specjalizuje się w pracy z dziećmi z  różnymi zaburzeniami w szczególności:

 • zaburzeniami z  spektrum autyzmu,
 • zaburzeniami przetwarzania sensorycznego
 • zaburzeniami  przetwarzania słuchowego
 • zaburzeniami zachowania i emocji


A także:

 • z dysharmonią w rozwoju psychoruchowym, w tym z upośledzeniem intelektualnym
 • niepełnosprawnością ruchową
 • sprzężoną niepełnosprawnością


Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna EUREKA działa pod wpisem RSPO 127955 jako Jednostka Oświatowa zarejestrowana w krajowym rejestrze szkół i placówek oświatowych.

W Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej EUREKA można otrzymać opinię:
 • objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu/szkole, 
 • o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, 
 • potrzeby odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, 
 • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia,
 • specyficznych trudności w uczeniu się,
 • w innych sprawach, niż określone w przepisach ustawy o prawie oświatowym, związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży, a wynikających z innych przepisów prawa, indywidualnych potrzeb klientów Poradni lub instytucji, których opinia Poradni jest konieczna ze względu na wypełnianie własnych zadań statutowych m.in. sądy, ośrodki opieki społecznej itp. 


Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna posiada uprawnienia do wydawania opinii honorowanych przez szkoły, we wszystkich sprawach z jakimi zwróci się do poradni rodzic lub pełnoletni uczeń we wniosku. Poradnia wydaje również opinie psychologiczne lub psychologiczno-pedagogiczne!!!


Zapraszamy do kontaktu w celu umówienia terminu spotkania +48 690 955 089 
+48 693 003 944

oraz zapoznania się z cennikiem Eureka CDiT - tutaj
Bogumiła Kycia
Trener Umiejętności Społecznych
Izabela Franz
Trener Umiejętności Społecznych, Pedagog
Paweł Rajwa
Paweł Rajwa
Fizjoterapeuta, Terapeuta ręki
Gabrysia Borowicz
Gabrysia Borowicz
Fizjoterapeuta
Monika Czornik
Monika Czornik
Fizjoterapeuta