Centrum Diagnozy i Terapii. Agnieszka Tchórz-Dytko
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
www.centrum-eureka.pl
Dzieci

Dzieci

potrzebują szerokiego oddziaływania
więcej
SI

SI

Integracja Sensoryczna
więcej
Johansen

Johansen

więcej
Tomatis

Tomatis

więcej
WWR

WWR

Wczesne Wspomaganie Rozwoju
więcej
Diagnoza
Punktem wyjścia do pracy z dzieckiem jest jego całościowe poznanie.
więcej
Terapia
Dysponujemy różnymi metodami służącymi w usprawnianiu funkcji psychofizycznych.
więcej

Terapia Johansena

Stymulacja słuchowa wg dr Kjelda Johansena (twórca metody) poprawia przetwarzanie bodźców słuchowych.

Jeśli u dziecka występują centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego wówczas ma ono problemy z :
- prawidłowym różnicowaniem dźwięków,
- lokalizacją źródła dźwięku,
- rozpoznawaniem wzorców dźwiękowych,
- analizą czasowych aspektów sygnału dźwiękowego,
- umiejętnością rozumienia mowy zniekształconej,
- rozumieniem mowy w hałasie.

Jest to metoda poprawiająca nie tylko jakość przetwarzania słuchowego ale wpływa również na poprawę koncentracji uwagi, naukę języków obcych, mowę, pisanie, koordynację ruchową, funkcjonowanie społeczno – emocjonalne pacjenta.

Ma szerokie zastosowanie u osób:
- z opóźnionym rozwojem mowy,
- z dysleksją, z ADHD,
- z zaburzeniami koncentracji,
- z zaburzeniami uwagi słuchowej,
- z zaburzeniami percepcji słuchowej,
- z trudnościami w zrozumieniu i zapamiętaniu instrukcji, poleceń,
- z porażeniem mózgowym, które wykazują nadwrażliwość na dźwięki,
- uczącymi się języka obcego,
- z spektrum autyzmu.

Zaletą tej metody jest to, że odbywa się w domu przy ścisłej współpracy z terapeutą. Terapia poprzedzona jest diagnozą w oparciu o którą dziecko otrzymuje dostosowaną do jego potrzeb płytę CD.

Cennik:
Koszt Diagnozy - pierwsze spotkanie                                     - 180 zł
Koszt płytki CD z indywidualnym treningiem                        - 180 zł
Koszt Diagnozy - kolejne spotkanie ( ok 6-7 tydz.)               - 130 zł